Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Namen projekta obsega aktivnost “Priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih” in “Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih” za stare 45 ali več let.

Zaprošena vrednost: 55.020,00 EUR, odobreno 33.972,89 EUR.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.