Novice

Nadgradnja e-orodij v podjetju Uteksol d.o.o. 5. junija 2019

Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za poslovanje na novih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja. Vrednost projekta: 42.850 EUR; vrednost sofinanciranja: 29.995 EUR. Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Udeležili smo se sejma Lineapelle 5. marca 2019

Udeležili smo se sejma Lineapelle , ki je potekal od 20.02- 22.02.2019. v Milanu, Italija. Glavni namen je bil predstavitev našega proizvodnega programa na največjem čevljarskem sejmu v Evropi. Udeležba je delno sofinancirana v projektu individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2019. Cilj projekta je pridobitev novih poslovnih partnerjev, srečanje z obstoječimi kupci […]

Negorljivi TPE-S 2k/V0 6. decembra 2018

Namen projekta je razviti inovativen kompozitni material TPE-S 2K/V0, ki bo proizvajalcem zagotavljal skladnost z novim standardom negorljivosti, možnost uporabe naprednejših tehnologij obdelave in širšo uporabnost materiala, s tem pa povišanje produktivnosti, znižanje stroškov proizvodnje, hkrati pa še izboljšanje varnosti končnega uporabnika in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Višina celotnih stroškov operacije: 990.617,15 EUR; Višina […]

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 1. julija 2018

Namen projekta obsega aktivnost “Priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih” in “Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih” za stare 45 ali več let. Zaprošena vrednost: 55.020,00 EUR, odobreno 33.972,89 EUR. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Prenova poslovnih procesov v podjetju Uteksol d.o.o. 19. maja 2018

Namen projekta so izboljšave poslovnih procesov, kar vključuje prenovo poslovnih procesov, vpeljava vitkega poslovanja in poslovnih procesov in učinkovito upravljanje poslovnih procesov. Sofinancirana vrednost projekta: 20.000 eur.

Udeležili smo se sejma Lineapelle 5. marca 2018

Udeležili smo se sejma Lineapelle , ki je potekal od 20.02- 22.02.2018. v Milanu, Italija. Glavni namen je bil predstavitev našega proizvodnega programa na največjem čevljarskem sejmu v Evropi. Udeležba je delno sofinancirana v projektu individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2018. Cilj projekta je pridobitev novih poslovnih partnerjev, srečanje z obstoječimi kupci […]