Projekti

Negorljivi TPE-S 2k/VO

Namen projekta je razviti inovativen kompozitni material TPE-S 2K/V0, ki bo proizvajalcem zagotavljal skladnost z novim standardom negorljivosti, možnost uporabe naprednejših tehnologij obdelave in širšo uporabnost materiala, s tem pa povišanje produktivnosti, znižanje stroškov proizvodnje, hkrati pa še izboljšanje varnosti končnega uporabnika in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Višina celotnih stroškov operacije: 990.617,15 EUR; Višina […]

Nadgradnja e-orodij v podjetju Uteksol d.o.o.

Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za poslovanje na novih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja. Vrednost projekta: 42.850 EUR; vrednost sofinanciranja: 29.995 EUR. Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Udeležili smo se sejma Lineapelle

Udeležili smo se sejma Lineapelle , ki je potekal od 20.02- 22.02.2019. v Milanu, Italija. Glavni namen je bil predstavitev našega proizvodnega programa na največjem čevljarskem sejmu v Evropi. Udeležba je delno sofinancirana v projektu individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2019. Cilj projekta je pridobitev novih poslovnih partnerjev, srečanje z obstoječimi kupci […]

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Namen projekta obsega aktivnost “Priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih” in “Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih” za stare 45 ali več let. Zaprošena vrednost: 55.020,00 EUR, odobreno 33.972,89 EUR. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Prenova poslovnih procesov v podjetju Uteksol d.o.o.

Namen projekta so izboljšave poslovnih procesov, kar vključuje prenovo poslovnih procesov, vpeljava vitkega poslovanja in poslovnih procesov in učinkovito upravljanje poslovnih procesov. Sofinancirana vrednost projekta: 20.000 eur.

Udeležili smo se sejma Lineapelle

Udeležili smo se sejma Lineapelle , ki je potekal od 20.02- 22.02.2018. v Milanu, Italija. Glavni namen je bil predstavitev našega proizvodnega programa na največjem čevljarskem sejmu v Evropi. Udeležba je delno sofinancirana v projektu individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2018. Cilj projekta je pridobitev novih poslovnih partnerjev, srečanje z obstoječimi kupci […]