Projekti

Javni razpis (JR SE OVE 2021) – Sončna elektrarna

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Naziv operacije: »PV UTEKSOL« Investitor Uteksol d.o.o. namerava v sklopu projekta: »PV UTEKSOL« zgraditi fotonapetostni sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (499,56 kWp). Sončna elektrarna PV UTEKSOL bo nameščena na PROIZVODNI […]

Začetek projekta: 12/2022 Konec projekta: 08/2023

Investicija v modernizacijo strojne opreme

Investicija se v celoti nanaša zgolj na program OGR, kjer s postopkom kompaundiranja izdelujemo mešanice raznih termoplastičnih granulatov (TPE-S) na osnovi SBS, SEBS in SEEPS blok ko-polimerov. Predmet investicije je nakup dveh kosov strojne opreme in sicer: turbo mixer za pripravo optimalnih mešanic TPE s sestavo: SEBS/mineralna olja/PP/dodatki in laboratorijska stiskalnica za analizo ustreznosti končnih […]

Začetek projekta: 06/2022 Konec projekta: 09/2023

Negorljivi TPE-S 2k/VO

Namen projekta je razviti inovativen kompozitni material TPE-S 2K/V0, ki bo proizvajalcem zagotavljal skladnost z novim standardom negorljivosti, možnost uporabe naprednejših tehnologij obdelave in širšo uporabnost materiala, s tem pa povišanje produktivnosti, znižanje stroškov proizvodnje, hkrati pa še izboljšanje varnosti končnega uporabnika in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Višina celotnih stroškov operacije: 990.617,15 EUR; Višina […]

Začetek projekta: 12/2018 Konec projekta: 12/2020

Nadgradnja e-orodij v podjetju Uteksol d.o.o.

Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za poslovanje na novih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja. Vrednost projekta: 42.850 EUR; vrednost sofinanciranja: 29.995 EUR. Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Začetek projekta: 05/2019 Konec projekta: 08/2019