Investicija v modernizacijo strojne opreme

Investicija se v celoti nanaša zgolj na program OGR, kjer s postopkom kompaundiranja izdelujemo mešanice raznih termoplastičnih granulatov (TPE-S) na osnovi SBS, SEBS in SEEPS blok ko-polimerov. Predmet investicije je nakup dveh kosov strojne opreme in sicer: turbo mixer za pripravo optimalnih mešanic TPE s sestavo: SEBS/mineralna olja/PP/dodatki in laboratorijska stiskalnica za analizo ustreznosti končnih TPE granulatov za namene ko-ekstrudiranih in ekstrudiranih folij. V sklopu tega projekta bomo izvedli aktivnosti nabave mešalnega sistema za pripravo pre-blenda mešanice SEBS, SEEPS blok ko-polimerov z mineralnimi procesnimi olji, stabilizatorji in ostalimi dodatki za namene nadaljnje predelave na dvopolžnem korotirajočem levosučnem kompaunderju. Projekt predstavlja uvajanje nove tehnološke linije in povezano postrojenje v povezavi s tehnološkim procesom. Cilji projekta so: zmanjšanje porabe energije za več kot 15%, zmanjšanje porabe vode, zmanjšanje porabe vhodnih surovin, uvedba novih tehnologij, povečanje dodane vrednosti, dvig konkurenčnosti podjetja.

Višina celotnih stroškov: 119.200,00 EUR; Višina sofinanciranja: 119.200,00 EUR.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma v okviru projekta: »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«

www.noo.gov.si

www.evropskasredstva.si

Eu sredstva