Javni razpis (JR SE OVE 2021) – Sončna elektrarna

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Naziv operacije: »PV UTEKSOL«

Investitor Uteksol d.o.o. namerava v sklopu projekta: »PV UTEKSOL« zgraditi fotonapetostni sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (499,56 kWp). Sončna elektrarna PV UTEKSOL bo nameščena na PROIZVODNI OBJEKT UTEKSOL na naslovu POHORSKA CESTA 6 A, SLOVENJ GRADEC.

Predvidena višina sofinanciranja: 87.312,54 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.« Oznaka JR: JR SE OVE 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).