Negorljivi TPE-S 2k/VO

Namen projekta je razviti inovativen kompozitni material TPE-S 2K/V0, ki bo proizvajalcem zagotavljal skladnost z novim standardom negorljivosti, možnost uporabe naprednejših tehnologij obdelave in širšo uporabnost materiala, s tem pa povišanje produktivnosti, znižanje stroškov proizvodnje, hkrati pa še izboljšanje varnosti končnega uporabnika in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Višina celotnih stroškov operacije: 990.617,15 EUR; Višina sofinanciranja: 371.914,27 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
www.eu- skladi.si