Predstavitev

PODJETJE DANES

Danes se podjetje uvršča med pomembnejše proizvajalce termoplastičnih elastomerov, plastičnih profilov in sestavnih delov za obutev. Kar okoli tri četrtine naše proizvodnje izvozimo v EU in preostalo Evropo.

V naši usmeritvi dajemo močan poudarek na razvoju in implementaciji novih izdelkov na vseh proizvodnih programih, še posebej pa na razvoju novih TPE-S ter ekstrudiranih profilov. Termoplastični elastomeri pod blagovno znamko SolPlast so namenjeni za predelavo s postopki brizganja, ekstrudiranja ter termoformiranja na veliko področjih uporabe kot na primer v gradbeništvu, avtomobilski industriji, beli tehniki, pohištveni industriji, igračah, elektro industiji, čevljarski industriji, itd.

Na vseh naštetih področjih pa se širi tudi uporaba ekstrudiranih profilov, tesnil in cevi, ki jih tržimo pod blagovno znamko SolFit. Konfekcionirani podplati, okvirci in pete se uporabljajo kot sestavni deli v čevljarski industriji, tržimo pa jih pod blagovno znamko SolForm.

Z bogatimi izkušnjami in kvalitetno ter stabilno izdelavo sledimo sodobnim trendom ter sledimo željam kupcev. Že od leta 2004 smo imetnik certifikata ISO 9001, v letu 2022 pa smo uspešno pridobili še certifikat ISO 14001.

ZGODOVINA

Imamo bogato proizvodno tradicijo.
Že leta 1850 je bila ustanovljena usnjarna, ki je bila povsem prenovljena konec 19. stoletja. V drugi polovici 20. stoletja usnjarstvo vse bolj ugaša, dejavnost pa se širi na številna druga področja, med drugim tudi na proizvodnjo sestavnih delov za obutev, plastičnih mas in profilov.