Vizija, strategija in poslanstvo

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo družbe Uteksol d.o.o. je izdelava in trženje kakovostnih, človeku in okolju prijaznih izdelkov in storitev. Pri uresničevanju poslanstva uresničujemo vrednote dolgoročnega ustvarjanja vrednosti za lastnike, skrbi za zaposlene, za njihovo znanje in krepitev pripadnosti podjetju, negovanju odnosov s poslovnimi partnerji ter krepitev naše identitete. Del poslanstva je tudi vzpodbujanje ekološke in okoljske zavesti zaposlenih.

Vizija

Vizija družbe UTEKSOL d.o.o. je nenehno izboljševanje ugleda družbe na trgu, posodabljanje, razvoj in uvajanje perspektivnih in donosnih izdelkov in programov, ter postati odličen in zaupanja vreden dobavitelj. Vizija družbe Uteksol d.o.o. je tudi skrb za okolje in naravnanost v trajnostni razvoj ter posledično delovanje v zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. Naš moto je »NAŠE IZKUŠNJE – VAŠ USPEH«. S tako usmeritvijo si bomo zagotavljali dolgoročno stabilnost družbe, socialno varnost zaposlenih, lastnikom pa ohranjanje oziroma rast vloženega kapitala, kakor tudi izplačevanje dividend.

Strategija

Strategija družbe Uteksol d.o.o. je usmerjena v nadaljevanje aktivnega širjenja in intenzivnega razvoja programov za proizvodnjo termoplastičnih granulatov in ekstrudiranih profilov v tehnično zanimivih panogah.
S stalnimi investicijami v nove proizvodne tehnologije ter stalnim izboljševanjem obstoječih tehnologij bomo zagotavljali pogoje za izpolnjevanje te strategije. Še naprej bomo investirali predvsem v opremo, infrastrukturo ter človeške vire ter tako zagotavljali napredek in rast podjetja. Nadaljevali bomo z izdelavo kvalitetnih zahtevnejših izdelkov ter izboljševali stabilnost kvalitete proizvodov in storitev. Ostali bomo čim bolj poslovno prožni na vseh nivojih delovanja ob spremljanju sprememb v našem ožjem in širšem okolju. Aktivno bomo delovali na področju trajnostnega razvoja in zmanjševanja vplivov našega delovanja na okolje.