Archiwum projektu

Uczestniczyliśmy w targach Lineapelle

Uczestniczyliśmy w targach Lineapelle, które odbyły się w dniach 20.02–22.02.2019. w Mediolanie we Włoszech. Głównym celem było zaprezentowanie naszego programu produkcyjnego na największych targach obuwia w Europie. Udział jest częściowo współfinansowany w projekcie indywidualnego wystąpienia firm na międzynarodowych targach zagranicznych w 2019 r. Celem projektu jest pozyskanie nowych partnerów biznesowych, poznanie obecnych klientów i zapoznanie […]

Kompleksowe wsparcie dla firm na rzecz aktywnego starzenia się siły roboczej

Celem projektu jest “ Przygotowanie strategii skutecznego zarządzania starszymi pracownikami ” i “ Rozwój kariery poprzez wzmocnienie kompetencji starszych pracowników ” w wieku 45 lat lub więcej. Żądana wartość: 55 020,00 EUR, zatwierdzona 33 972,89 EUR. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równych Szans oraz Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Renowacja procesów biznesowych w firmie Uteksol d.o.o.

Celem projektu jest usprawnienie procesów biznesowych, które obejmują remont procesów biznesowych, wprowadzenie szczupłych procesów biznesowych i biznesowych oraz efektywne zarządzanie procesami biznesowymi. Współfinansowana wartość projektu: 20 000 euro.