Kompleksowe wsparcie dla firm na rzecz aktywnego starzenia się siły roboczej

Celem projektu jest “ Przygotowanie strategii skutecznego zarządzania starszymi pracownikami ” i “ Rozwój kariery poprzez wzmocnienie kompetencji starszych pracowników ” w wieku 45 lat lub więcej.

Żądana wartość: 55 020,00 EUR, zatwierdzona 33 972,89 EUR.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równych Szans oraz Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.