Informacje prawne

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uteksol d.o.o. zobowiązuje się że informacje, które udostępniasz na stronie internetowej www.uteksol.si lub w jakikolwiek inny sposób, nie będą sprzedawane, udostępniane ani w żaden inny sposób przekazywane osobom trzecim.

Wszystkie dane będą traktowane jako poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych rejestrów i do celów, dla których zostały udostępnione. Twoje informacje będą dokładnie chronione przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Gdy odwiedzasz stronę, niektóre informacje (adres IP, data, godzina, adres strony, z której pochodzisz) są przechowywane na serwerze. Informacje te są anonimowe i wykorzystywane tylko do przetwarzania statystycznego.

Strona internetowa www.uteksol.si używa plików cookie. Są to małe pliki, które zapisywane są na dysku podczas odwiedzania strony. Pliki cookie ułatwiają dalsze przeglądanie witryny. Możesz użyć ustawień w przeglądarce, aby zdecydować, czy chcesz akceptować, czy odrzucić pliki cookie.

jeśli nie akceptujesz plików cookie, niektóre strony internetowe mogą nie być wyświetlane prawidłowo lub możesz nie mieć dostępu do wszystkich informacji lub funkcji stron internetowych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony internetowe www.uteksol.si są konfigurowane i utrzymywane z najwyższą starannością. Jednakże, Uteksol d.o.o. nie może zagwarantować aktualności, dokładności ani poprawności wszystkich informacji na stronach. Wszystkie informacje na stronie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Firma nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez użytkowanie, nieprawidłowe działanie i / lub niedostępność tych stron.

W przypadku, gdy te strony internetowe są odwoływane lub łączone z innymi witrynami, będącymi własnością lub obsługiwanymi przez osoby trzecie, Uteksol d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść lub prawidłowe funkcjonowanie tych stron.
Strona została sprawdzona i zaktualizowana w dniu 18.08.2020

PRAWA AUTORSKIE

© Copyright 2008 Uteksol d.o.o. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, animacje i inne dokumenty zawarte na stronie Uteksol d.o.o. podlegają prawom autorskim lub innym formom ochrony własności intelektualnej w ramach dozwolonych prawem.

Treści dostępne na stronie internetowej nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, zmieniane lub w inny sposób powielane, z wyjątkiem pisemnej zgody Uteksol d.o.o., która aktywnie potwierdza swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.