Polityka środowiska

Polityka jakości i środowiska jest definiowana przez kierownictwo organizacji oraz potwierdzona przez dyrektora, który jest również sygnatariuszem opublikowanej i przedstawionej wszystkim polityki jakości i środowiska organizacji UTEKSOL d.o.o.

Najwyższe kierownictwo za pośrednictwem polityki jakości zapewnia:

 • że planowanie środowiskowe jest częścią corocznego planu biznesowego.
 • nieustanne monitorowanie i przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych oraz innych wytycznych dotyczących środowiska naturalnego oraz ich wdrażanie do procesów na miarę możliwości ekonomicznych.
 • dostępność informacji i innych zasobów niezbędnych do osiągania celów i zadań środowiskowych.
 • racjonalne wykorzystywanie wszystkich surowców, materiałów i produktów energetycznych będących częścią procesu biznesowego przedsiębiorstwa. Wykorzystywanie, w miarę możliwości, zasobów, materiałów i produktów energetycznych, które są przyjazne dla środowiska i pomagają zmniejszyć ślad węglowy.
 • rozwój produktów o wyraźnie określonych parametrach środowiskowych.
 • wykorzystywanie przyjaznej środowisku i energooszczędnej technologii podczas nowych inwestycji w sprzęt, w ramach ekonomicznie akceptowalnych kryteriów.
 • nieustanne działanie mające na celu zmniejszenie ilości lub zużycia produktów energetycznych na jednostkę produktu.
 • nieustanny nacisk na znaczenie prewencyjnego podejścia do zarządzania aspektami środowiskowymi i energetycznymi, a tym samym do ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniom.
 • preferowanie współpracy z dostawcami, którzy mogą wykazać się najlepszą praktyką ochrony środowiska.
 • podnoszenie świadomości środowiskowej i energetycznej oraz poziomu wiedzy wszystkich pracowników.
 • zachęcanie pracowników do poszukiwania nowych pomysłów i usprawnień organizacyjnych, technicznych, technologicznych, ekologicznych i energetycznych
 • nieustanne doskonalenie i przestrzeganie cyklu życia produktów.

Wydanie nr 1, dnia 27.07.2022
Zatwierdził: Robert Peretin, dipl. inž. kem. tehnol.

Slovenj Gradec, 27.07.2022