Wizja, strategia i misja

Misja

Podstawowa misja Uteksol d.o.o. to produkcja i marketing wysokiej jakości produktów i usług przyjaznych dla ludzi i środowiska. Wykonując naszą misję, zdajemy sobie sprawę z wartości długoterminowego tworzenia wartości dla właścicieli, opieki nad pracownikami, ich wiedzy i wzmocnienia przynależności do firmy, pielęgnowania relacji z partnerami biznesowymi i wzmacniania naszej tożsamości. Częścią misji jest także promowanie świadomości ekologicznej i środowiskowej pracowników.

Wizja

Wizja UTEKSOL d.o.o. jest ciągłym doskonaleniem reputacji rynkowej firmy, modernizacją, rozwojem i wprowadzaniem obiecujących i rentownych produktów i programów oraz staniem się doskonałym i godnym zaufania dostawcą. Wizja Uteksol d.o.o. jest to również troska o środowisko i koncentracja na zrównoważonym rozwoju, aw konsekwencji działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Nasze motto to » NASZE DOŚWIADCZENIE – TWÓJ SUKCES «. Dzięki takiej orientacji zapewnimy długoterminową stabilność firmy, ubezpieczenie społeczne pracowników oraz utrzymanie lub wzrost zainwestowanego kapitału, a także wypłatę dywidend dla właścicieli.

Strategia

Strategia Uteksol d.o.o. ma na celu kontynuację aktywnej ekspansji i intensywnego rozwoju programów do produkcji granulek termoplastycznych i profili wyciskanych w interesujących technicznie branżach. Stale inwestując w nowe technologie produkcyjne i stale doskonaląc istniejące technologie, zapewnimy warunki do realizacji tej strategii. Będziemy nadal inwestować przede wszystkim w sprzęt, infrastrukturę i zasoby ludzkie, zapewniając w ten sposób postęp i rozwój firmy. Będziemy nadal wytwarzać produkty lepszej jakości i poprawiać stabilność jakości produktów i usług. Pozostaniemy tak elastyczni handlowo, jak to możliwe na wszystkich poziomach działania, monitorując jednocześnie zmiany w naszym bezpośrednim i szerszym otoczeniu. Będziemy aktywnie działać w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i zmniejszania wpływu naszych działań na środowisko.