Elastomery termoplastyczne SolPlast TV

Jest to nazwa handlowa dla wulkanizatów termoplastycznych (TPE – V) wykonanych poprzez zmieszanie PP i dodatków z kopolimerami blokowymi SEEPS i do pewnego stopnia usieciowanych.

Właściwości:

 • Doskonała odporność na kwasy, zasady i roztwory wodne.
 • Bardzo dobra odporność na alkohole i glikole.
 • Dobra odporność na tłuszcze i oleje.
 • Słaba odporność na węglowodory aromatyczne.
 • Wszystkie produkty SOLPLAST mają dobrą oporność elektryczną przekraczającą 1012 Ωcm.
 • Do barwienia stosuje się smary na bazie poliolefin (PE, PP).

SERIA 10000

Wysokowydajne związki techniczne na bazie kopolimeru blokowego SEEPS:

 • Różne właściwości fizyczne i optyka w zależności od celu zastosowania.
 • Doskonała stabilność UV.
 • Bardzo dobry wynik w teście ściśliwości w wysokich temperaturach (120 ° C).
 • Poprawiona odporność na odkształcenia cieplne.
 • Temperatury robocze od – 50 ° C do + 120 ° C, krótkotrwale do + 150 ° C
 • Ze względu na ich nasyconą strukturę chemiczną i częściowo usieciowaną strukturę elastomerową, mają zastosowanie w szerokiej gamie produktów, w których wymagana jest wysoka stabilność temperatury i światła oraz innych efektów atmosferycznych.
SERIAOPIS TWARDOŚĆ
(ShA/ShD)
GĘSTOŚĆ
(g/cm3)
MFI
190°C/5kg
(g/10 min)
Odporność na ściśliwość
70°C@23h (%)
Odporność na ściśliwość
120°C@23h (%)
10000AProdukty formowane wtryskowo, ogólne zastosowanie40ShA-80ShA0,961 – 3025 – 3528 – 42
10000BProdukty formowane wtryskowo, ogólne zastosowanie40ShA-80ShA0,981 – 5028 – 3842 – 55

W celu uzyskania pełnych informacji technicznych i innych, skontaktuj się z naszym personelem handlowym i technicznym.