Modernizacja e-narzędzi w firmie Uteksol d.o.o.

Celem projektu jest poprawa operacji elektronicznych firmy w zakresie operacji na nowych rynkach, a tym samym zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 42 850 EUR; wartość współfinansowania: 29 995 EUR.

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 42 850 EUR, a wartość współfinansowania wynosi 29 995 EUR. Inwestycja jest współfinansowana przez Republikę Słowenii i UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (www.eu-skladi.si).