Niepalny TPE-S 2k / VO

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego materiału kompozytowego TPE-S 2K / V0, który zapewni producentom zgodność z nowym standardem niepalności, możliwość zastosowania bardziej zaawansowanych technologii przetwarzania i szerszą użyteczność materiału, zwiększając w ten sposób wydajność, zmniejszając koszty produkcji, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo użytkowników końcowych i zmniejszając negatywny wpływ na środowisko.

Całkowite koszty operacji: 990 617,15 EUR; Kwota współfinansowania: 371 914,27 EUR.

Inwestycja jest współfinansowana przez Republikę Słowenii i UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
www.eu- skladi.si