Termoplastični elastomeri SolPlast 2K/FR

SOLPLAST TH

Je trgovsko ime za termoplastične elastomerne kompaunde (TPE-S), ki so narejeni z mešanjem poliolefinov (PP,PE,…), EVA in aditivov z SBS, SEEPS ali SEBS blok-kopolimeri.

Odpornost na:

 • Kisline, baze in vse vodne raztopine je ODLIČNA.
 • Alkohole in glikole je SREDNJE DOBRA.
 • Aromatske ogljikovodike, masti in olja je SLABA.

Odpornost se po serijah navzgor rahlo povečuje (7000 < 8000 < 9000 < 10000).
Vsi SOLPLAST materiali imajo dobro električno volumsko odpornost in sicer več kot 1012 Ωcm.
Vse SOLPLAST materiale lahko brizgamo na nepolarne poliolefine kot PP, PE,…
Za obarvanje se uporabljajo barvni koncentrati (masterbatchi) na bazi poliolefinov (PE, PP).

SOLPLAST materiale lahko predelujemo z običajnimi termoplastičnimi tehnologijami, kot so:

 • brizganje,
 • ekstrudiranje,
 • pihanje,
 • kalandiranje,
 • termoformiranje.

Običajno predsušenje SOLPLAST materialov ni potrebno, razen pri specialnih izvedbah.

Skrčki:

 • pri mehkih materialih od 2.0 do 3.0 %,
 • pri srednje trdih materialih od 1.5 do 2.5 %,
 • pri zelo trdih materialih od 1.0 do 1.5 %.

Splošni predelovalni parametri:

 • Procesna temperatura med 170 in 230°C
 • Hitrost plastificiranja visoka
 • Hitrost vbrizgavanja srednja – visoka
 • Tlak brizga srednji – nizek

SOLPLAST materiali so v skladu s sledečimi predpisi:

 • SIST EN 71-3:2013 Varnost igrač – 3. del: Migracija določenih elementov
 • Evropska Direktiva 2003/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o štiriindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (pentabromodifenil etra, oktabromodifenil etra)
 • Uredba komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih – izjava PAH (policiklični aromatski ogljikovodiki)
 • Uredba REACH (ES) št. 1907/2006 , po zadnji dopolnitvi uredbe z dne 15. februar 2017
 • Uredba RoHS 2011/65/ES
 • Uredba komisije (ES) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
 • Uredba FDA za stik z nemastnimi živili

SOLPLAST materialov ne uporabljajte v aplikacijah, kjer prihaja do dolgotrajnejših stikov z olji ter mastnimi živili.

SERIJA 12000 2K/FR V0

Tehnični kompaundi z NEHALOGENSKIMI ZAVIRALCI GORENJA na bazi SEEPS blok kopolimerov za 2K brizganje in ko – ekstruzijo na širok spekter polarnih in nepolarnih plastov, z odlično UV stabilnostjo in delovno temperaturo med – 40°C in + 90°C. :

 • Različne fizikalne in optične lastnosti, glede na namen uporabe.
 • Prestane UL 94, test vnetljivosti – vertikalni preizkus gorenja na 3,2mm debeline.
 • Odlična UV odpornost.
 • Potencial je v vseh aplikacijah, kjer je potrebna odpornost na gorenje in 2K adhezija na širok spekter polarnih in nepolarnih plastov.
 • Primerno za brizganje in ekstruzijo.
 • Delovne temperature so od -40 do +90°C.
SERIJAOPISTRDOTA
(ShA)
GOSTOTA
(g/cm3)
MFI
 230°C/5kg
(g/10 min)
     Vnetljivost 
Vertikalni preizkus 
gorenja (UL 94/3,2mm)
12000 2K/FR V0
2K / HFFR za brizganje in ekstruzijo701,2028,0V – 0